หากท่านมีปัญหาเรื่องบ้านที่ดิน

ต้องการที่จะขายฝาก/จำนอง เปลี่ยนทรัพย์เปนเงิน

จำนองที่ดิน ขายฝากที่ดิน

การจำนองที่ดินหรือขายฝากที่ดินนั้นเราสามารถทำได้ ทุนเราพร้อมและมีความไวในการพิจารณา หากข้อมูลครบถ้วน เราสามารถออกเช็คให้ท่านรับเงินได้ในวันถัดไป

จำนองบ้าน ขายฝากบ้าน

หากท่านมีบ้านที่ต้องการนำมาจำนอง หรือขายฝาก เราคือทุนที่ให้วงเงินที่ยุติธรรม พิจารณาไว ดอกเบี้ยต่ำ โทรปรึกษาเรา ไม่ว่าจะบ้านเก่าหรือบ้านใหม่เรายินดีให้บริการท่าน

ไม่มีความรู้ เกี่ยวกับการจำนองขายฝากเลย

ถ้าไม่มีความรู้ ต้องการการที่จะทำจำนอง ขายฝาก ที่ดิน ต้องทำยังไง

ข้อมูลเบื้องต้นในการทำจำนอง ขายฝาก

1. สำเนาโฉนดหน้า-หลัง
2. ราคาประเมินที่ดิน จากกรมที่ดิน
3. ข้อมูลเบื้องต้น เช่น เนื้อที่, ราคาประเมิน, ราคาประกาศขาย, ติดถนนอะไร , มีทางเข้าออกหรือไม่, ใกล้กับสถานที่อะไร (เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการคิดวงเงิน และดอกเบี้ย)

ขั้นตอน การจำนอง ขายฝาก

ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์/Line คุยรายละเอียดเบื้องต้น 094-9544262,091-0582656
02-1583859 ,ID line 0949544262
ไปดูบ้านที่จะทำสัญญาจำนอง ขายฝาก โดยนายทุนไปด้วยตนเอง
ฟังข้อมูลการทำสัญญาจากนายทุน และตกลงรายละเอียดเรื่องวงเงิน และอัตราดอกเบี้ยกันให้เรียบร้อย
นัดวันไปทำสัญญา ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมาย
เมื่อทำสัญญา ณ กรมที่ดินเสร็จ ลูกค้ารับเงินสดทันที
เราเน้นการบริการเป็นสำคัญ ดูแลลูกค้าตลอดระยะสัญญา
ถ้าครบสัญญาขายฝาก หากลูกค้ามีเหตุให้ไม่สามารถไถ่ถอนได้ เรายังสามารถขยายเวลาไถ่ถอนได้สูงสุดถึง 10 ปี
หากลูกค้าต้องการไถ่ถอนบ้านสามารถทำได้ทันที โดยทำการแจ้งล่วงหน้าซัก 2 วัน
ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติม ทุกวันไม่มีวันหยุด 6.00 – 23.00 น.

ขั้นตอนการจดทะเบียน จำนอง ขายฝาก

ประชาสัมพันธ์ – รับบัตรคิว ณ กรมที่ดิน
รับคำขอและสอบสวน
ตรวจสอบสารบบและหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
ลงบัญชีรับทำการ
ตรวจอายัด
ประเมินทุนทรัพย์
เขียนใบสั่ง, ใบเสร็จ และรับเงินค่าธรรมเนียม ภาษีและอากร(ถ้ามี)
พิมพ์สัญญาและแก้สารบัญจดทะเบียน
คู่กรณีลงนามในสัญญา
เจ้าพนักงานที่ดินลงนามจดทะเบียนและประทับตรา
แจกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและสัญญา

เอกสารที่ต้องใช้ ณ วันทำสัญญา

1.โฉนดที่ดินตัวจริง
2.ทะเบียนบ้านตัวจริง
3.บัตรประชาชนตัวจริง
4.ใบเปลี่ยนชื่อ,นามสกุล (ถ้ามี)
5.ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า (กรณีมีคู่สมรส)
6.หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส (กรณีมีคู่สมรส)
7.มรณะบัตรคู่สมรส (กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม)
8.ใบขออนุญาติปลูกสร้าง,ใบขอบ้านเลขที่ (กรณีไม่ได้เป็นหมู่บ้านจัดสรร)
9.ใบปลอดหนี้ (กรณีเป็น ห้องชุด หรือคอนโดมิเนียม)

FAQ คำถามที่พบบ่อย.....

คำถามเกี่ยวกับการทำสัญญาจำนอง ขายฝาก

คุณกำลังประสบปัญหา มีภาระหนี้เพิ่มสูงขึ้น ในแต่ละวันหรือเปล่า ไม่ว่าจะเป็นหนี้ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อบุคคล ธนาคาร หรือสถาบันการเงินต่างๆ ดอกเบี้ยทบสูงขึ้นจนจ่ายไม่ไหวแล้วใช่หรือไม่

การขายฝากการขายฝากสามารถทำได้ โฉนดไม่ติดภาระ ส่วนโฉนดติดภาระธนาคาร โฉนดติดภาระบุคคล สามารถทำได้ โดยพิจารณา จากมลูค่าทรัพย์ ขั้นตอนการขายฝาก ไปดูที่ดิน หรือหลักทรัพย์ของลูกค้าที่ต้องการขายฝาก

การจำนำ คือ การที่บุคคลคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้จำนำ” นำสังหาริมทรัพย์ไปส่งมอบให้อยู่ในความครอบครองของบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้รับจำนำ” เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ที่ผู้จำนำเป็นหนี้ผู้รับจำนำ (ป.พ.พ. มาตรา 747)

หลายท่านที่กำลังมีปัญหาเรื่องเงิน อาจจะกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการนำบ้าน ที่ดินไปออกเงินกู้ และคงเคยได้ยินคำว่า จำนอง ขายฝาก กันมาบ้างแล้ว แต่เชื่อได้เลยว่า บางท่านอาจจะยังแยกไม่ออกว่า จำนองกับขายฝากนั้น

จำนอง เป็นการกู้เงิน หรือขอสินเชื่อโดยมีหลักทรัพย์ประกัน จากธนาคารหรือสถาบันการเงิน หรือกู้เงินนอกระบบ กู้เงินจากเอกชน หรือนายทุน ก็ได้ ซึ่งการกู้เงินจากทั้งสองแบบนี้ต้องทำสัญญาที่ สำนักงานที่ดิน