featured-image

หากท่านมีปัญหาเรื่องบ้านที่ดิน

รับขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทาวน์เฮาส์ อสังหาทุกประเภท รับจำนำ, รับจำนอง,รับขายฝาก บ้าน ที่ดิน คอนโดนายทุนมาเอง อนุมัติได้เลย รับเงินได้ภายใน 1 วัน หลังจากไปประเมินทรัพย์สินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายประเมินทรัพย์สิน ทำสัญญา จำนอง, ขายฝาก ที่สำนักงานที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมาย ใช้เวลา 1 ชม (ขึ้นกับจำนวนคนไปใช้บริการ ) รับเงินได้ทันที

จำนองที่ดิน ขายฝากที่ดิน

การจำนองที่ดินหรือขายฝากที่ดินนั้นเราสามารถทำได้  ทุนเราพร้อมและมีความไวในการพิจารณาค่ะ

จำนองบ้าน ขายฝากบ้าน

หากท่านมีบ้านที่ต้องการนำมาจำนอง หรือขายฝาก เราคือทุนที่ให้วงเงินที่ยุติธรรม พิจารณาไว ดอกเบี้ยต่ำ

ช่องทางการติดต่อ

คุยรายละเอียดเบื้องต้น ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์/Line 065-2295645

เวลาในการให้บริการ

แม้ไม่มีความรู้ ต้องการการที่จะทำจำนอง ขายฝาก ที่ดิน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทุกวันไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา 6.00 – 23.00 น.

ใช้ระยะเวลานานแค่ไหน

การจำนองหรือขายฝาก  หากข้อมูลครบถ้วน สัญญาทุกฉบับ พิมพ์โดยเจ้าหน้าที่และลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าพนักงานที่กรมที่ดิน ทุกฉบับ อนุมัติเร็ว ภายใน 1 วัน ดอกเบี้ยต่ำ ให้วงเงินสูง

ดอกเบี้ยต่ำ ให้วงเงินสูง เร็ว ปลอดภัย

ทำสัญญาทุกฉบับที่กรมที่ดินในเขต นั้นๆ  รวดเร็ว ปลอดภัย มีหนังสือสัญญาจำนองเป็นลายลักษณ์อักษรจากกรมที่ดินให้ทั้งสองฝ่าย ไม่มีการกู้ยืมด้วยสัญญาปากเปล่า

ไม่มีความรู้ เกี่ยวกับการจำนองขายฝากเลย

ถ้าไม่มีความรู้ ต้องการการที่จะทำจำนอง ขายฝาก ที่ดิน ต้องทำยังไง มาดูขั้นตอนการทำงาน ของ Teedin4Cash 4 ขั้นตอนกันค่ะ

caret-down caret-up caret-left caret-right
ข้อมูลเบื้องต้นในการทำจำนอง ขายฝาก

1. สำเนาโฉนดหน้า-หลัง
2. ราคาประเมินที่ดิน จากกรมที่ดิน
3. ข้อมูลเบื้องต้น เช่น เนื้อที่, ราคาประเมิน, ราคาประกาศขาย, ติดถนนอะไร , มีทางเข้าออกหรือไม่, ใกล้กับสถานที่อะไร (เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการคิดวงเงิน และดอกเบี้ย)

ขั้นตอน การจำนอง ขายฝาก

ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์/Line คุยรายละเอียดเบื้องต้น 065-2295645
ไปดูบ้านที่จะทำสัญญาจำนอง ขายฝาก โดยนายทุนไปด้วยตนเอง
ฟังข้อมูลการทำสัญญาจากนายทุน และตกลงรายละเอียดเรื่องวงเงิน และอัตราดอกเบี้ยกันให้เรียบร้อย
นัดวันไปทำสัญญา ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมาย
เมื่อทำสัญญา ณ กรมที่ดินเสร็จ ลูกค้ารับเงินสดทันที
เราเน้นการบริการเป็นสำคัญ ดูแลลูกค้าตลอดระยะสัญญา
ถ้าครบสัญญาขายฝาก หากลูกค้ามีเหตุให้ไม่สามารถไถ่ถอนได้ เรายังสามารถขยายเวลาไถ่ถอนได้สูงสุดถึง 10 ปี
หากลูกค้าต้องการไถ่ถอนบ้านสามารถทำได้ทันที โดยทำการแจ้งล่วงหน้าซัก 2 วัน
ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติม ทุกวันไม่มีวันหยุด 6.00 – 23.00 น.

ขั้นตอนการจดทะเบียน จำนอง ขายฝาก

ประชาสัมพันธ์ – รับบัตรคิว ณ กรมที่ดิน
รับคำขอและสอบสวน
ตรวจสอบสารบบและหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
ลงบัญชีรับทำการ
ตรวจอายัด
ประเมินทุนทรัพย์
เขียนใบสั่ง, ใบเสร็จ และรับเงินค่าธรรมเนียม ภาษีและอากร(ถ้ามี)
พิมพ์สัญญาและแก้สารบัญจดทะเบียน
คู่กรณีลงนามในสัญญา
เจ้าพนักงานที่ดินลงนามจดทะเบียนและประทับตรา
แจกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและสัญญา

เอกสารที่ต้องใช้ ณ วันทำสัญญา

1.โฉนดที่ดินตัวจริง
2.ทะเบียนบ้านตัวจริง
3.บัตรประชาชนตัวจริง
4.ใบเปลี่ยนชื่อ,นามสกุล (ถ้ามี)
5.ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า (กรณีมีคู่สมรส)
6.หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส (กรณีมีคู่สมรส)
7.มรณะบัตรคู่สมรส (กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม)
8.ใบขออนุญาติปลูกสร้าง,ใบขอบ้านเลขที่ (กรณีไม่ได้เป็นหมู่บ้านจัดสรร)
9.ใบปลอดหนี้ (กรณีเป็น ห้องชุด หรือคอนโดมิเนียม)

สาระน่ารู้ จำนอง ขายฝาก

ถ้าไม่มีความรู้ ต้องการการที่จะทำจำนอง ขายฝาก ที่ดิน ต้องทำยังไง บทความนี้อาจช่วยคุณให้มีความรุ้ความเข้าใจมากขึ้น